Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2010
Cập nhật: 06/12/2010
Trong tháng 11 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 428.295 lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 11 tháng năm 2010 ước đạt 4.600.285 lượt, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê