Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2010
Cập nhật: 08/07/2010
Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 375.707 lượt, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 6 tháng năm 2010 ước đạt 2.510.521 lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê