Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2010
Cập nhật: 09/06/2010
Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350.982 lượt, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 5 tháng năm 2010 ước đạt 2.134.814 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009.  
Tổng cục Thống kê