Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2010
Cập nhật: 05/05/2010
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 432.608 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 4 tháng năm 2010 ước đạt 1.783.832 lượt, tăng 35,0% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê