Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2010
Cập nhật: 09/02/2010
Trong tháng 1/2010, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 416.249 lượt, tăng 10,6% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê