Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2010
Cập nhật: 11/03/2010
Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 446.323 lượt, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 2 tháng năm 2010 ước đạt 877.715 lượt, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê