Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2010
Cập nhật: 05/10/2010
Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 383.463 lượt, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 9 tháng năm 2010 ước đạt 3.731.919 lượt, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2009.  
Tổng cục Thống kê