Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2010
Cập nhật: 02/04/2010
Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 473.509 lượt, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 56,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 3 tháng năm 2010 ước đạt 1.351.224 lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2009.
Tổng cục Thống kê