Tuyên truyền văn hóa Óc Eo và Nghị định về bảo vệ, quản lý, di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Cập nhật: 30/10/2023
Trong hai ngày 26-27/10 vừa qua, Ban quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang phối hợp với UBND thị trấn Óc Eo tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn hóa Óc Eo và Nghị định 109 của Chính phủ quy định về bảo vệ, quản lý, di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới ở Việt Nam.

Tuyên truyền văn hóa Óc Eo đến người dân

Hội nghị nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân tại thị trấn Óc Eo về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa Óc Eo theo Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/09/2017 của Chính phủ. Qua đó định hướng cho nhân dân ý thức trong cộng đồng, cùng có trách nhiệm và quyền lợi phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, gia đình khi di tích được công nhận là di sản thế giới.

Hình thức tổ chức là họp dân ở từng Khóm để tuyên truyền nguyên văn (có phân tích) Nghị định số 109. 

Cùng với đó, tuyên truyền Kế hoạch số 40/KHPH ngày 10/02/2022 về việc phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa Óc Eo trên địa bàn huyện Thoại Sơn giai đoạn năm 2022-2030, giữa UBND huyện Thoại Sơn với Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang. 

Mỗi điểm tuyên truyền mời 30, 40 người dân các khóm như: Trung Sơn, Tân Đông, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn tham gia. 

Sau hội nghị tuyên truyền, từ ngày 6-10/11/2023, các chuyên gia quốc tế Icomos sẽ thực hiện khảo sát, tham vấn cộng đồng trong Quy trình Tập trung (Upstream process), với các nội dung về bảo vệ, quản lý Di sản văn hóa Óc Eo theo tiêu chuẩn di sản thế giới. Chương trình khảo sát thực hiện giữa các chuyên gia quốc tế Icomos và từng hộ dân đang sinh sống xung quanh di tích.

Theo đó, hệ thống di tích sẽ thực hiện khảo sát như: Di tích Lung Lớn, Gò Óc Eo, Gò Cây Thị, Giồng Cát, Lung lớn, Giồng Trôm, Chùa Linh Sơn, Linh Sơ Nam, Gò Sáu Thuận, Linh Sơn Bắc, Gò Út Trạnh, Gò Sáu Thàng,… Mỗi di tích khi đoàn chuyên gia Icomos đến khảo sát, sẽ tổ chức phỏng vấn người dân đang sinh sống xung quanh di tích.

Khắc Nguyên

Báo Văn hóa - baovanhoa.vn - Đăng ngày 28/10/2023