Phú Thọ: Tổ chức hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ
Cập nhật: 11/10/2023
Nhằm đánh giá được giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, giá trị tâm linh với việc phát triển kinh tế phát triển du lịch tâm linh đưa vị thế của Đền Mẫu Âu cơ huyện Hạ Hòa xứng tầm với ý nghĩa vốn có của di tích trong tâm thức người Việt.

Ngày 12/10, tại huyện Hạ Hòa sẽ tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ và tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ” với sự tham gia, tham luận của các đại biểu Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hội Di sản văn hóa Việt Nam và các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu về Đền Mẫu...

Thông qua hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ và tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ” để làm rõ vị thế, vai trò của Đền Mẫu trong đời sống văn hóa tín ngưỡng, tâm linh, đưa ra các giải pháp các giải pháp quan trọng nhằm phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển du lịch. Hội thảo cũng là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ nâng cấp di tích Đền Mẫu Âu Cơ lên thành di tích Quốc gia đặc biệt.

Bên lề hội thảo, chương trình thực hành tín ngưỡng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ sẽ được tổ chức tại sân chính trong khuôn viên Đền Mẫu Âu Cơ.

Anh Tú

Báo Phú Thọ - baophutho.vn - Đăng ngày 06/10/2023