Lịch sự kiện tháng 11 năm 2019
Cập nhật: 07/11/2019

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

 

27/10 (29/9 âm lịch)

Hội Đại Bái

Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

28/10(1/10 âm lịch)

Hội thôn Thổ Hoàng

Thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

2/11 (6/10 âm lịch)

Hội làng Bột Thượng

Làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

5/11 (9/10 âm lịch)

Lễ hội làng Mộc Cựu và Thức Thốc

Làng Mộc Cựu và Thức Thốc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

10 – 11/11 (14 – 15/10 âm lịch)

Lễ hội Ook-Om-Bok và hội đua ghe ngo

Sân nhà, sân chùa và sông Maspéro (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

11 – 12/11 (15-16/10 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Ông - Kiên Hải

Huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang