Lịch sự kiện tháng 11 năm 2017
Cập nhật: 27/09/2017

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

Tháng 11

Giao lưu, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh biên giới Việt – Trung

TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tháng 11

Hội thi tuyên truyền Di sản Văn hóa

Tỉnh Khánh Hòa

18 - 21/11 Tuần Du lịch Ba Bể - Bắc Kạn 2017 Thôn Pó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

1 – 3/11 (13 – 15/9 âm lịch)

Hội chùa Keo Hành Thiện

Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

1 – 3/11 (13 – 15/9 âm lịch)

Lễ hội chùa Keo

Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

1 – 4/11 (13 – 16/9 âm lịch)

Hội chùa Cổ Lễ

Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

2 – 4/11 (14 – 16/9 âm lịch)

Hội đền Dinh Thầy

Xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

8/11 (20/9 âm lịch)

Hội đền Bắc Lệ

Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

17/11 (29/9 âm lịch)

Hội Đại Bái

Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

18/11 (1/10 âm lịch)

Hội thôn Thổ Hoàng

Thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

23/11 (6/10 âm lịch)

Hội làng Bột Thượng

Làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

26/11 (9/10 âm lịch)

Lễ hội làng Mộc Cựu và Thức Thốc

Làng Mộc Cựu và Thức Thốc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Phương