Lịch sự kiện tháng 11 năm 2022
Cập nhật: 02/11/2022

 

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

2/11 (9/10 âm lịch)

Lễ hội làng Mộc Cựu và Thức Thốc

Làng Mộc Cựu và Thức Thốc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

7– 8/11 (14 – 15/10 âm lịch)

Lễ hội Ook-Om-Bok và hội đua ghe ngo

Sân nhà, sân chùa và sông Maspéro (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

8-9/11 (15-16/10 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Ông - Kiên Hải

Huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

24/11 (1/11 âm lịch)

Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn

Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình