Lịch sự kiện tháng 11 năm 2014
Cập nhật: 26/08/2014

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

18 – 20/11

Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 6 năm 2014

Trung tâm thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

18 – 23/11

Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội

20 - 23/11

Tuần Văn hóa - Du lịch biển đảo Việt Nam - Hà Nội 2014

Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Hà Nội

27 - 29/11 Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 6 Tỉnh Hậu Giang

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

22/11 (1/10 âm lịch)

Hội thôn Thổ Hoàng

Thôn Thổ Hoàng, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

27/11 (6/10 âm lịch)

Hội làng Bột Thượng

Làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

30/11 (9/10 âm lịch)

Lễ hội làng Mộc Cựu và Thức Thốc

Làng Mộc Cựu và Thức Thốc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Phương