Lịch sự kiện tháng 11 năm 2016
Cập nhật: 28/09/2016

 

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

12-15/11

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Kiên Giang lần thứ 10 năm 2016

Huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

20/11/2016 – 1/1/2017

Chương trình “Về với Hội An – Đón xuân Di sản”

TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

5/11 (6/10 âm lịch)

Hội làng Bột Thượng

Làng Bột Thượng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

8/11 (9/10 âm lịch)

Lễ hội làng Mộc Cựu và Thức Thốc

Làng Mộc Cựu và Thức Thốc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

13 – 14/11 (14 – 15/10 âm lịch)

Lễ hội Ook-Om-Bok và hội đua ghe ngo

Sân nhà, sân chùa và sông Maspéro (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

14-15/11 (15-16/10 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Ông - Kiên Hải

Huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

29/11 (1/11 âm lịch)

Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn

Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

 

Phương Mai