Nghệ An: Từng bước tiếp cận thị trường khách du lịch Nga, Pháp, Hàn Quốc
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 05/12/2018 và Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực du lịch.
Hội thảo quốc tế về “Vai trò của báo chí với sự phát triển du lịch”
Sáng 22/5, tại TP Hạ Long, Bộ Thông tin và Truyền thông nước CHXHCN Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du Lịch nước CHDCND Lào …
TIN NỔI BẬT