Lượng khách du lịch đến Mai Châu tăng trưởng
Cập nhật: 18/12/2012
Theo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mai Châu (Hòa Bình), năm 2012, ước có 49.500 lượt khách đến tham quan du lịch Mai Châu. Trong đó có 14.000 lượt khách quốc tế; 35.500 lượt khách trong nước. Số khách do cơ sở lưu trú phục vụ là 30.000 lượt với 38.000 ngày lưu trú.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 8.500 triệu đồng, trong đó cho thuê phòng đạt 3.900 triệu đồng; bán hàng ăn uống đạt 3.100 triệu đồng; bán hàng hóa đạt 700 triệu đồng; vận chuyển khách du lịch đạt 400 triệu đồng; phục vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác đạt 400 triệu đồng.

                   Biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách tại bản Lác

Hiện nay, huyện Mai Châu đang tập trung thực hiện Đề án Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2012. Phạm vi của Đề án tập trung vào xã Chiềng Châu và 18 xóm là: Xóm Lác, Chiềng Châu (xã Chiềng Châu); xóm Pom Coong, xóm Văn (thị trấn Mai Châu); xóm Noong Luông (xã Noong Luông); xóm Bin (xã Pù Bin); xóm Bước (xã Xăm Khòe); xóm Xô (xã Nà Mèo); xóm Cun (xã Cun Pheo); xóm Vặn (xã Piềng Vế); xóm Hang Kia (xã Hang Kia); xóm Chà Đáy, Xà Lĩnh (xã Pà Cò); xóm Nhót (xã Nà Phòn); xóm Bãi Sang (xã Phúc Sạn); xóm Suối Lốn (xã Tân Mai); xóm Cha Long, xóm Đậu (xã Tòng Đậu).

Báo Hòa Bình