Lịch sự kiện tháng 7 năm 2023
Cập nhật: 01/07/2023

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

1 – 3/7 (14 – 16/5 âm lịch)

Lễ hội đình – đền Chèm Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2/7 (15/5 âm lịch)

Hội chùa Hàm Long Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

27/7 – 6/8 (10 – 20/6 âm lịch)

Lễ hội Quan Lạn

Bến Đình, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

29/7 (12/6 âm lịch)

Lễ hội đền Ba Xã

Xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

31/7 (14/6 âm lịch)

Hội Phú Hiếu

Xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình