Lịch sự kiện tháng 7 năm 2018
Cập nhật: 07/05/2018

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

1 – 8/7


Liên hoan Nghệ thuật biểu diễn thế giới lần thứ nhất năm 2018

TP. Đà Nẵng

Tháng 7

Liên hoan các nhóm, vũ đoàn nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Công viên bờ Đông cầu Rồng, TP. Đà Nẵng

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

 29/6 – 18/7 (30/5 – 6/6 âm lịch)

Lễ hội đình Trà Cổ

 Đình Trà Cổ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

22/7 – 1/8 (10 – 20/6 âm lịch)

Lễ hội Quan Lạn

Bến Đình, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

24/7 (12/6 âm lịch)

Lễ hội đền Ba Xã

Xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

26/7 (14/6 âm lịch)

Hội Phú Hiếu

Xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Phạm Phương