Lịch sự kiện tháng 7 năm 2015
Cập nhật: 25/04/2015

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

11 - 14/7

Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa  2015

Thành phố Nha Trang, huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Tháng 7

Chương trình “Hành trình kết nối các di sản thế giới”

Các tỉnh, thành có di sản thế giới

Tháng 7

Lễ hội Quảng Nam – hành trình di sản

TP. Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam


Lễ hội truyền thống tiêu biểu
 

25/7 – 4/8 (10 – 20/6 âm lịch)

Lễ hội Quan Lạn

Bến Đình, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

27/7 (12/6 âm lịch)

Lễ hội đền Ba Xã

Xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

29/7 (14/6 âm lịch)

Hội Phú Hiếu

Xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương Mai