Lịch sự kiện tháng 7 năm 2020
Cập nhật: 01/07/2020

 

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

4/7– 6/7 (14 – 16/5 âm lịch)

Lễ hội đình – đền Chèm

Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

5/7 (15/5 âm lịch)

Hội chùa Hàm Long

Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

20/7 – 26/7 (30/5 – 6/6 âm lịch)

Lễ hội đình Trà      Cổ

Đình Trà Cổ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh