Di sản Hồ Chí Minh ở Huế - Sống mãi với thời gian
Cập nhật: 16/07/2021
Nhằm triển khai đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch”, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi sáng tác clip quảng bá di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế với chủ đề Di sản Hồ Chí Minh ở Huế - Sống mãi với thời gian.
 
Cuộc thi tuyên truyền, quảng bá hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế. - Nguồn: ITN
 
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế đến các tầng lớp quần chúng Nhân dân tại địa phương và du khách. Các sản phẩm của cuộc thi trở thành phương tiện tuyên truyền hiệu quả, góp phần quảng bá di sản Hồ Chí Minh gắn với phát triển du lịch.
 
Đối tượng dự thi là cá nhân, nhóm tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đang làm việc, cộng tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
 
Tác phẩm dự thi được trình bày dưới dạng video clip, thể hiện giá trị lịch sử, khoa học, thẩm mỹ của các di tích lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế; tư liệu, hiện vật quý lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh; những câu chuyện về tình cảm của Bác Hồ với Thừa Thiên Huế và Nhân dân Thừa Thiên Huế đối với Người; di sản gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thời lượng mỗi video clip từ 2 - 5 phút, có lồng tiếng thuyết minh, chạy phụ đề bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 3 video clip. Video clip dự thi là tác phẩm mới, chưa đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào từ cấp tỉnh trở lên.
 
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: bthcmtthue@gmail.com của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế, đến hết ngày 15.8, dự kiến trao giải vào ngày 2.9.
 
Ng. Phương
Báo Đại biểu nhân dân