Đã có biểu trưng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chính thức
Cập nhật: 05/11/2014
Sau hơn 1 năm phát động, cuộc thi sáng tạo biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức đã có kết quả chung cuộc. 
 
Trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Giải nhất biểu trưng cùng phần thưởng 30 triệu đồng thuộc về tác phẩm của tác giả Nguyễn Đình Thông (ở xóm Cầu, xã Quảng Phong, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). 

Về khẩu hiệu, không có tác phẩm nào đoạt giải.

Cuộc thi được phát động tháng 7/2013 với mục đích chọn ra biểu trưng và khẩu hiệu du lịch cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh... nhằm phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Biểu trưng du lịch phải chuyển tải được hình tượng nghệ thuật để thể hiện khái quát những giá trị tiêu biểu về địa chất, địa mạo, hang động, đa dạng sinh học, văn hóa lịch sử của Di sản.

Đối với khẩu hiệu phải thể hiện được những nét đặc trưng và nổi bật về tiềm năng cũng như thương hiệu du lịch của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sau hơn 1 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được 129 tác phẩm của hàng chục tác giả trên cả nước; trong đó, có 61 biểu trưng, 59 khẩu hiệu và 9 tác phẩm hỗn hợp.

Sau khi thống nhất ý kiến, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ triển khai các thủ tục đăng ký bản quyền cho tác phẩm được phê duyệt đúng theo quy định hiện hành trước khi đưa vào sử dụng.

Vietnam+