Ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam: Bảo tồn, lan toả vẻ đẹp áo dài
Ngày 28/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam thuộc Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam chính thức ra mắt, khởi động chuỗi hoạt động tôn vinh áo dài Việt Nam và góp phần tiến tới hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên UNESCO.
TIN NỔI BẬT