Mặc dù đồng bào dân tộc Sán Dìu trên địa bàn xã Cổ Lũng (Phú Lương) chiếm tới 25%, thế nhưng những giá trị văn hoá truyền thống như tiếng nói, trang phục, làn điệu Soọng cô, Lễ cấp sắc đang dần bị mai một. Ý thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn cũng như lưu giữ lại cho các thế hệ sau, chính quyền địa phương và những người cao tuổi có tâm huyết đang vào cuộc…
TIN NỔI BẬT