Hội thảo về chiến lược phát triển du lịch bền vững khu vực Hạ Long
Cập nhật: 09/11/2012
Trong khuôn khổ các chương trình của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, ngày 7-11, Ban Chỉ đạo dự án tổ chức hội thảo về các chiến lược và biện pháp phát triển du lịch bền vững khu vực Hạ Long.

Tại hội thảo, đại diện nhóm quản lý nguồn tài nguyên du lịch và môi trường đã trình dự thảo đề án các chiến lược và biện pháp phát triển du lịch bền vững khu vực Hạ Long.

Theo đó, mục tiêu của đề án là chuyển đổi từ du lịch đại chúng sang du lịch bền vững. Trong đó, tập trung thực hiện 6 chiến lược: Tăng cường năng lực quản lý phục vụ và phát triển du lịch bền vững; phát triển khung thể chế và pháp lý, chính sách hỗ trợ du lịch sinh thái; bảo vệ tài nguyên du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch bền vững; nâng cấp dịch vụ và chất lượng các cơ sở du lịch và kinh doanh du lịch; quảng bá và xúc tiến du lịch bền vững.

Ngoài ra, đề án còn đề xuất các biện pháp, phương hướng phát triển du lịch như: Lập quy chế xúc tiến du lịch sinh thái ở Quảng Ninh; lập khung thể chế, chính sách và khuyến khích các hoạt động xúc tiến du lịch sinh thái; kiểm soát tàu du lịch và các khu vực tàu neo đậu tại các đảo chính vào giờ cao điểm...

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến trong đó tập trung vào các nội dung: Huy động sự tham gia của cư dân trong hoạt động du lịch; đánh giá loại hình du lịch có tác động đến môi trường; mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế phát triển du lịch bền vững...

Báo Quảng Ninh