Lịch sự kiện tháng 12 năm 2023
Cập nhật: 16/11/2023

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

13/12 (1/11 âm lịch) Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

20/12 (8/11 âm lịch)

Hội chùa Canh Bầu

Chùa Canh Bầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

23/12 (11/11 âm lịch)

Hội đền An Lư

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

27/12 (15/11 âm lịch)

Hội đình Phường Bông

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

28/12 (16/11 âm lịch)

Hội Dưỡng Phúc

Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

29/12 (17/11 âm lịch)

Hội Kim Đằng

Làng Kim Đằng, phường  Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

30/12 (18/11 âm lịch)

Hội tế Trung Đồ

Làng Ngọc Phan, huyện Thanh Oai, Hà Nội