Lịch sự kiện tháng 12 năm 2019
Cập nhật: 25/11/2019

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

26/11(1/11 âm lịch)

Lễ cúng xuống mùa làng Lệ Sơn

Làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

1/12(6/11 âm lịch)

Hội Phùng Cầu

Thôn Phùng Cầu, xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2/12 (7/11 âm lịch)

Lễ cúng tổ Minh Hải

Chùa Chúc Thánh, phường Cẩm Phô, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam

3/12(8/11 âm lịch)

Hội chùa Canh Bầu

Chùa Canh Bầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

6/12(11/11 âm lịch)

Hội đền An Lư

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

10/12(15/11 âm lịch)

Hội đình Phường Bông

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

11/12(16/11 âm lịch)

Hội Dưỡng Phúc

Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

12/12(17/11âm lịch)

Hội Kim Đằng

Làng Kim Đằng, phường  Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

13/12(18/11 âm lịch)

Hội tế Trung Đồ

Làng Ngọc Phan, huyện Thanh Oai, Hà Nội

15/12(20/11 âm lịch)

Hội đền Giải

Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

20/12(25/11 âm lịch)

Hội Vân Lệ

Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa