Lịch sự kiện tháng 12 năm 2022
Cập nhật: 01/12/2022

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

1/12 (8/11 âm lịch)

Hội chùa Canh Bầu

Chùa Canh Bầu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

4/12 (11/11 âm lịch)

Hội đền An Lư

Xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

8/12 (15/11 âm lịch)

Hội đình Phường Bông

TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

9/12 (16/11 âm lịch)

Hội Dưỡng Phúc

Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

10/12 (17/11 âm lịch)

Hội Kim Đằng

Làng Kim Đằng, phường  Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

11/12 (18/11 âm lịch)

Hội tế Trung Đồ

Làng Ngọc Phan, huyện Thanh Oai, Hà Nội

13/12 (20/11 âm lịch)

Hội đền Giải

Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

18/12 (25/11 âm lịch)

Hội Vân Lệ

Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

21/12 (28/11 âm lịch)

Hội đền Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng

23/12 (1/12 âm lịch)

Hội làng An Xá

Làng An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên