Kon Tum: Phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa dân tộc
Cập nhật: 16/08/2023
Theo tổng hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 Hợp tác xã (HTX) tham gia tổ chức dịch vụ du lịch, gắn kết với mô hình sản xuất các sản phẩm OCOP, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, ẩm thực, hoạt động ngành nghề thủ công truyền thống tại địa phương, với 900 thành viên tham gia (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số - DTTS).

HTX Du lịch - Nông nghiệp Đăk Rơ Wa, xã Đăk Rơ Wa, Tp. Kon Tum trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương

Nhằm giúp các HTX tổ chức tốt các dịch vụ du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch; tập huấn bồi dưỡng công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về du lịch nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức lớp đào tạo kinh doanh Homestay; lớp về nghiệp vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống cho các thành viên HTX.

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, hoạt động du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, có sức lan tỏa và tạo được sự đồng thuận của người dân tham gia làm du lịch. Đồng thời, phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, là địa phương còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các DTTS, du lịch cộng đồng được xem là loại hình du lịch mang lại những lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế bền vững; giúp người dân bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, bảo tồn, phát huy những nét văn hoá độc đáo của địa phương; tạo việc làm tăng thêm thu nhập góp phần ổn định đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Chí

Báo Dân tộc và phát triển - baodantoc.vn - Đăng ngày 15/8/2023