Lịch sự kiện tháng 6 năm 2023
Cập nhật: 01/06/2023

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

5/6 (18/4 âm lịch)

Lễ hội Làng Sen

Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

8 – 12/6 (21 - 25/4 âm lịch)

Lễ hội miếu Bà Chúa Xứ

TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang

19/ 5 17/6 (tháng 4 âm lịch)

Lễ hội cầu mưa của người Mường

Bãi Tếch Lìm, xã Mỹ Hòa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

19/5 - 17/6 (tháng 4 âm lịch)

Lễ hội cầu mưa của người Thái

Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

20/6 (3/5 âm lịch) Hội đền Chiêu Trưng Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
21/6 (4/5 âm lịch) Hội Trâm Nhị Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
22/6 (5/5 âm lịch) Tết Đoan Ngọ Cả nước
22/6 (5/5 âm lịch) Hội chùa Thắm Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
26 – 28/6 (9 - 11/5 âm lịch) Lễ hội đình Châu Phú Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
27 – 29/6 (10 - 12/5 âm lịch) Lễ hội cúng biển Mỹ Long Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh