Lịch sự kiện tháng 6 năm 2020
Cập nhật: 27/05/2020

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

Tháng 6

Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”

Các khu vực bãi biển du lịch (Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Non Nước, Nguyễn Tất Thành)

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

25/6 (5/5 âm lịch)

Tết Đoan Ngọ

Cả nước

25/6 (5/5 âm lịch)

Hội chùa Thắm

Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ