Lịch sự kiện tháng 6 năm 2022
Cập nhật: 07/06/2022

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

1/6 (3/5 âm lịch)

Hội đền Chiêu Trưng

Xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2/6 (4/5 âm lịch)

Hội Trâm Nhị

Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

3/6 (5/5 âm lịch)

Tết Đoan Ngọ

Cả nước

3/6 (5/5 âm lịch)

Hội chùa Thắm

Xã Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

7 – 9/6 (9 - 11/5 âm lịch)

Lễ hội đình Châu Phú

Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

8 – 10/6 (10 - 12/5 âm lịch)

Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

12 – 14/6 (14 – 16/5 âm lịch)

Lễ hội đình – đền Chèm

Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

13/6 (15/5 âm lịch)

Hội chùa Hàm Long

Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Phương