Đà Nẵng kiểm soát giá các dịch vụ trong lễ hội pháo hoa
Cập nhật: 21/05/2019
Nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước về giá các loại dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế năm 2019 (từ 30/5 đến ngày 6/7), UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong thời gian này.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá các loại dịch vụ lưu trú du lịch, vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa, dịch vụ ăn, uống, trông giữ xe. Theo đó, thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá góp phần thực hiện bình ổn thị trường giá cả, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ đó, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thành phố kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực quản lý giá, chất lượng sàn phẩm dịch vụ; đồng thời, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến nghị khách hàng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng kém.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài chính thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm các Sở: Tài chính, Công Thương, Du lịch, Giao thông Vận tải; Cục Thuế; Cục Quản lý thị trường; đại diện UBND các quận, huyện, phường, xã nơi có các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đoàn kiểm tra nghiêm túc thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Giá và các pháp luật có liên quan; việc kiểm tra, kiểm soát phải được lập thành biên bản cụ thể…
 
Danh mục các dịch vụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát bao gồm: giá dịch vụ lưu trú du lịch tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho khách du lịch thuê; giá dịch vụ kinh doanh vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa; giá dịch vụ ăn, uống; giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các giấy tờ pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh; việc chấp hành thực hiện kê khai giá, công khai thông tin về giá; chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; chấp hành các quy định về chế độ hóa đơn và kê khai thuế…  

TTXVN