Điện Hòn Chén - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 07/11/2018