Khu di tích Lăng Dục Ðức, Thành Thái, Duy Tân - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Khánh Luân)
Cập nhật: 11/10/2018