Quảng Ninh đưa nghệ thuật dân tộc trở thành sản phẩm du lịch
Cập nhật: 04/07/2013
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh vừa thống nhất với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc trở thành các sản phẩm du lịch, phục vụ du khách trong và ngoài nước.
Sân khấu múa rối nước trong Công viên Hoàng Gia

Theo đó, các chương trình được lựa chọn biểu diễn phục vụ du khách bao gồm các tiết mục múa rối nước và các tiết mục biểu diễn mang bản sắc văn hóa đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Địa điểm chính được lựa chọn để biểu diễn các chương trình nghệ thuật là Cung văn hóa hữu nghị Việt Nhật và Công viên quốc tế Hoàng Gia (TP. Hạ Long).

Kế hoạch xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc trở thành các sản phẩm du lịch phục vụ du khách (đặc biệt là du khách quốc tế) của tỉnh Quảng Ninh là một chiến lược đúng đắn khi đã biết tận dụng thế mạnh về sức hấp dẫn của các loại hình nghệ thuật địa phương để quảng bá tới du khách. Có thể nói nếu kế hoạch được triển khai thành công thì nó sẽ đạt hiệu quả kép, đồng thời tạo nên một xu hướng mới trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch phục vụ du khách sau này.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện chương trình là: Trường cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch; Hiệp hội du lịch; các doanh nghiệp du lịch, các đoàn nghệ thuật... Các tiết mục nghệ thuật sẽ liên tục được cập nhật, bổ sung theo góp ý từ du khách tại các doanh nghiệp lữ hành, để chương trình vừa thể hiện được bản sắc đặc trưng vừa được du khách yêu thích.

ĐCSVN