Lịch sự kiện tháng 10 năm 2023
Cập nhật: 15/09/2023

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

29/9 – 1/10 (15 – 17/8 âm lịch)

Lễ hội Nghinh Ông Xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh

29/9 – 4/10 (15 - 20/8 âm lịch)

Lễ hội đền Trần Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

29/9 – 4/10 (15 – 20/8 âm lịch)

Lễ hội đền Kiếp Bạc Xã Hưng Ðạo, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

30/9 – 4/10 (16 – 20/8 âm lịch)

Hội Côn Sơn Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
2 – 4/10 (18 - 20/8 âm lịch) Lễ hội đền Trần Thương Đền Trần Thương, thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

2 – 4/10 (18 - 20/8 âm lịch)

Hội đền Cổ Trạch Phường Lộc Vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

27– 29/10 (13 – 15/9 âm lịch)

Hội chùa Keo Hành Thiện

Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

27 – 29/10 (13 – 15/9 âm lịch)

Lễ hội chùa Keo

Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

27 – 30/10 (13 – 16/9 âm lịch)

Hội chùa Cổ Lễ

Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

28 – 30/10 (14 – 16/9 âm lịch)

Hội đền Dinh Thầy

Xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận