Lịch sự kiện tháng 10 năm 2014
Cập nhật: 30/07/2014

Thời gian

Sự kiện

Địa điểm

10/10

Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Thành phố Hà Nội

Lễ hội truyền thống tiêu biểu

Khoảng 25/9 – 5/10 (tháng 7 theo lịch Chăm)

Lễ hội Katê

Tỉnh Ninh Thuận

2/10 (9/9 âm lịch)

Hội Côn Giang

Xã Thái Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

2 – 8/10 (9 – 15/9 âm lịch)

Hội Hà Đồng

Xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

3/10 (10/9 âm lịch)

Hội Tử Các

Xã Thái Hoà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

6 – 8/10 (13 – 15/9 âm lịch)

Hội chùa Keo Hành Thiện

Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

6 – 9/10 (13 – 16/9 âm lịch)

Hội chùa Cổ Lễ

Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

6 – 8/10 (13 – 15/9 âm lịch)

Lễ hội chùa Keo

Xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

7 – 9/10 (14 – 16/9 âm lịch)

Hội đền Dinh Thầy

Xã Tân Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

12/10 (19/9 âm lịch)

Hội An Lạc

Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

13/10 (20/9 âm lịch)

Hội đền Bắc Lệ

Xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

22/10 (29/9 âm lịch)

Hội Đại Bái

Xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

23/10 (30/9 âm lịch)

Hội Võng Thị

Làng Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Phương