Thêm TPHCM và Bình Định được đón khách quốc tế
Cập nhật: 06/01/2022
Sau 5 địa phương được cho phép trước đó là Kiên Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hoà, Quảng Ninh thì TPHCM và Bình Định là hai địa phương tiếp theo được cho phép thí điểm đón khách du lịch quốc tế.
 
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, ban ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố về đối tượng tham gia Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
 
Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có ý kiến về đối tượng tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam gồm các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Công an; Quốc phòng; Ngoại giao; Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông, và UBND các tỉnh, thành phố gồm TPHCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định cùng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến Việt Nam để phù hợp với các quy định như Nghị quyết số 155/NQ-CP ngày 8-12-2021 của chính phủ và công văn số 10688/BYT-MT ngày 16-12-2021 của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Như vậy sau 5 địa phương được cho phép trước đó thì nay có thêm hai địa phương là TPHCM và Bình Định được chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách quốc tế. 
 
Được biết hiện ngành du lịch TP HCM đã sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại. 
 
Th.Lâm
Báo Sài gòn giải phóng