Bổ sung 1 cầu cảng thuộc khu bến Nha Trang đón được siêu tàu du lịch 225.000 GT
Cập nhật: 08/04/2020
Bộ GTVT thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch 1 cầu cảng thuộc khu bến Nha Trang có khả năng tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000 GT và tĩnh không tuyến cáp treo Vinpearl Nha Trang.

Việc có một cảng bến đón được tàu du lịch quốc tế cỡ lớn sẽ góp phần nâng cao hạ tầng du lịch tại Khánh Hòa.

Lý do dẫn tới chủ trương này, theo Bộ GTVT là tại Quyết định số 2370/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (Nhóm 4) giai đoạn đến năm 2020, định hướng 2030, khu bến Nha Trang được quy hoạch chuyển đổi công năng, quy hoạch phát triển thành đầu mối du lịch biển đồng bộ, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000 GT và tàu chở khách trên tuyến nội địa Bắc - Nam; năng lực thông quan 200 nghìn lượt khách/năm.

“Do vậy, đề nghị bổ sung quy hoạch 1 cầu cảng thuộc khu bến Nha Trang tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000 GT là phù hợp định hướng quy hoạch chi tiết cảng biển tại khu vực” ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá.

Hiện tuyến luồng hàng hải Bắc Nha Trang không bị ảnh hưởng bởi tuyến cáp treo Vinpearl hiện hữu. Mặt khác, với tàu khách dung tải đến 225.000 GT cũng không thể hành hải qua tuyến luồng Nam Nha Trang với tĩnh không 47 m như hiện nay.

Do đó, Bộ GTVT thống nhất đề xuất của Công ty CP Vinpearl về bổ sung cầu cảng mới tiếp nhận tàu khách du lịch quốc tế đến 225.000 GT nằm tại phía Bắc bến cảng Nha Trang; các tàu có tĩnh không lớn yêu cầu ưu tiên sử dụng luồng hàng hải Bắc Nha Trang để cập cảng.

Bộ GTVT đề nghị Công ty CP Vinpearl căn cứ điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy hải văn), điều kiện hiện hữu của tuyến luồng Bắc Nha Trang và các yếu tố hoạt động hàng hải tại khu vực... để có phương án quy hoạch mặt bằng, khai thác bến cảng đảm bảo đáp ứng các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, hiệu quả đầu tư; đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Bộ GTVT cũng thống nhất ủng hộ chủ trương dịch chuyển trụ T2 sang vị trí T2’ và hạ độ cao tĩnh không giữa trụ T2’ - T3 đạt 9,5 m và điều chỉnh hướng tuyến luồng hàng hải Nam Nha Trang đi qua giữa trụ T3 - T4, độ cao tĩnh không tuyến cáp treo khi có tải đạt 38,31 m.

Bộ GTVT yêu cầu Công ty CP Vinpearl triển khai các thủ tục bổ sung quy hoạch và chủ trương đầu tư bến cảng tiếp nhận tàu khách du lịch 225.000 GT theo quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải về quản lý hoạt động hàng hải và các quy định liên quan của pháp luật; căn cứ điều kiện hiện trạng khu vực để cân nhắc quy mô đầu tư phù hợp đảm bảo an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, khai thác bến cảng.

Bên cạnh đó, trước khi thực hiện việc hạ độ cao tĩnh không tuyến cáp treo và dịch chuyển hướng tuyến luồng hàng hải Nam Nha Trang, đề nghị Công ty CP Vinpearl có văn bản cam kết chịu trách nhiệm về các chi phí thực hiện điều chỉnh thiết lập tuyến luồng, xây dựng các khu quay trở tàu; dịch chuyển các trụ cáp treo, báo hiệu hàng hải và các chi phí khác có liên quan theo quy định của pháp luật; cam kết tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư, khai thác tuyến cáp treo sau khi thực hiện những thay đổi nêu trên.

Trước đó, Công ty CP Vinpearl đã đề nghị các cơ quan chức năng chấp thuận phương án quy hoạch cầu cảng Nha Trang tiếp nhận tàu khách du lịch có dung tải 225.000 GT và cải tạo, nâng công suất; thỏa thuận độ cao tĩnh không tuyến cáp treo Vinpearl Nha Trang nhằm nâng cao năng lực hạ tầng du lịch tại địa phương này.

Anh Minh 

Báo Đầu tư