Kiên Giang đầu tư hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch
Cập nhật: 25/03/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 phê duyệt dự án “Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch, hệ thống mua vé trực tuyến, ứng dụng di động (mobile App) và các hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch”.

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng du lịch thông qua giải pháp tổng thể du lịch thông minh; hỗ trợ khách du lịch và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch hiệu quả, giúp khách du lịch tìm kiếm thông tin, trải nghiệm du lịch một cách tốt nhất; hỗ trợ các cơ quan quản lý du lịch phân tích, dự báo số liệu, đẩy mạnh quảng bá và quản lý hoạt động du lịch.

Khu đô thị Sun Grand City Nam Phú Quốc

Nội dung đầu tư bao gồm:

(1) Xây dựng Phòng điều hành du lịch;

(2) Xây dựng thí điểm hệ thống 2 ki-ốt thông tin du lịch tại cảng hàng không quốc tế Phú Quốc;

(3) Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp du lịch tỉnh Kiên Giang phục vụ du khách, hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ hệ thống quản lý phòng điều hành du lịch;

(4) Xây dựng ứng dụng du lịch di động (App Mobile);

(5) Số hóa dữ liệu ban đầu cho hệ thống quản lý thông tin du lịch;

(6) Xây dựng hệ thống quản lý thông tin du lịch tổng thể;

(7) Đầu tư hệ thống bảo mật đảm bảo an toàn an ninh thông tin;

(8) Thuê hạ tầng máy chủ phục vụ các hạng mục đầu tư;

(9) Đào tạo nâng cao năng lực về hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực đáp ứng việc triển khai, vận hành hệ thống.

Dự án do Sở Du lịch Kiên Giang làm chủ đầu tư; công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Hỗ trợ phát triển công nghệ IVT là đơn vị tư vấn lập dự án. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh là đơn vị trực tiếp quản lý, điều hành dự án. Tổng mức đầu tư dự án trên 79,7 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế của tỉnh. Thời gian thực hiện và hoàn thành dự án đến năm 2021.

Trần Linh 

Sở Du lịch Kiên Giang