Sơn La đón hơn 236 nghìn lượt khách tham quan
Cập nhật: 24/02/2014
Năm qua, các đơn vị chức năng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt công tác phục vụ khách thăm quan tại các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, đã đón 236.914 lượt khách, đạt 107% kế hoạch năm, trong đó 120.000 lượt khách thăm quan tại di tích lịch sử nhà tù Sơn La, nghĩa trang Tô Hiệu, đền thờ vua Lê Thái Tông.
 

Bên cạnh đó, bảo tàng tỉnh còn tổ chức thành công 3 cuộc trưng bày triển lãm ảnh: “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sau 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”,  “Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố - 5 năm xây dựng và phát triển”,  “Sắc màu Sơn La”. Sưu tầm mới 220 hiện vật, tư liệu ảnh; hoàn thành tốt công tác tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử cây đa Mường Hung, di tích đền thờ vua Lê Thái Tông. Phối hợp với phòng giáo dục - đào tạo các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai; các trường học tại thành phố, các đơn vị quân đội và một số đơn vị khác tổ chức 73 cuộc giáo dục truyền thống  về di tích lịch sử nhà tù Sơn La, nghĩa trang liệt sỹ, Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Sơn La, đặc trưng văn hóa của 12 dân tộc Sơn La, thu hút trên 30.000 học sinh, chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia.

Báo Sơn La