Du lịch Quảng Bình (Ảnh: Huy Hoàng & Minh Hoàng)
Cập nhật: 02/06/2015