Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Hội Sáo Đền

Thời gian: 24/3 âm lịch.

Địa điểm: Làng An Lão, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng suy tôn: Dụ vương Ngô Từ và bà Đinh Thị Ngọc Kế, bà Ngô Thị Ngọc Dao (mẹ vua Lê Thánh Tông).

Đặc điểm: Trò thi bắt vịt, bắt chạch, thổi cơm thi, hội vật, thi diều sáo các cỡ, diễn chèo, rước đèn.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM