Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội đền Trần

Thời gian: 15 - 20/8 âm lịch.
Địa điểm: phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
Đối tượng suy tôn: 14 vị vua Trần.
Đặc điểm: Tế cáo, rước, hát chèo, múa kiếm.

Khu di tích đền Trần rộng hàng chục hecta với nhiều đình, chùa, đền, lăng, miếu đá được xây dựng trên cung điện xưa. Trong đó đền Thiên Trường thờ 14 vị vua Trần, đền Cố Trạch thờ Trần Hưng Đạo. Đền Bảo Lộc, lăng mộ tượng đài Trần Hưng Đạo cũng thuộc khu di tích này. Lễ hội đền Trần có nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa: tế cáo, rước kiệu, hát chèo, hát văn, múa bài bông, múa kiếm, đấu vật.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM