Email | Hòm thư góp ý | Liên hệ | Sơ đồ web
 
Lễ hội Đống Đa (Bình Định)

Thời gian: 5/1 âm lịch.
Địa điểm: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Đối tượng suy tôn: Hoàng đế Quang Trung (Nguyễn Huệ) và các thủ lĩnh của phong trào Tây Sơn.
Đặc điểm: Thi đánh trống bộ, diễn cảnh đánh trận giả, biểu diễn võ thuật: đấu võ, đánh côn, đi quyền.

TÌM KIẾM
Điểm đến
Vùng
Tỉnh, thành phố
Loại hình
 
TRA CỨU LỄ HỘI
Ngày âm Tháng âm
 
ĐỔI LỊCH ÂM DƯƠNG
NGÀY THÁNG NĂM