Quảng Bình mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch
Cập nhật: 07/12/2012
Vừa qua, tại xã Sơn Trạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thuyết minh viên Du lịch cho các học viên là những thuyết minh viên của Trung tâm Du lịch Phong Nha và Ban quản lý khu Du lịch Động Thiên Đường.

Đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng cho đội ngũ thuyết minh viên du lịch theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về nhiệm vụ của thuyết minh viên du lịch, tổng quan về du lịch Quảng Bình, định hướng và giải pháp phát triển du lịch Quảng Bình, tổng quan về vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tình hình hoạt động du lịch tại vườn và một số văn bản pháp quy liên quan đến công tác thuyết minh viên và hoạt động du lịch. Trong quá trình học tập, Ban tổ chức lớp học cũng giành thời gian để giảng viên và các học viên cùng giao lưu, trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế và giải đáp các khó khăn vướng mắc trong quá trình hướng dẫn khách. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị thêm những kiến thức kĩ năng về thuyết minh viên, đồng thời được thực hành thuyết minh thông qua chuyến đi thực tế để học hỏi kinh nghiệm tại động Thiên Đường và động Phong Nha.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra sát hạch làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch cho các học viên. Đây là một trong những điều kiện pháp lý quan trọng để các thuyết minh viên hoạt động theo luật quy định, đồng thời nâng cao kỹ năng thuyết minh phục vụ khách du lịch.

qbvn.com