Khánh Hòa: Khai mạc Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng"
Cập nhật: 15/09/2023
Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” nhằm công bố và giới thiệu các hình ảnh, tư liệu tiêu biểu phản ánh lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quá trình đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của quân dân Việt Nam.  

Khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng" tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Hà Hương.

Ngày 8/9, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Học viện Hải quân tổ chức khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trong khuôn khổ Triển lãm, nhiều tài liệu lần đầu tiên đã được công bố, giới thiệu.

Theo Ban tổ chức, Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” nhằm công bố và giới thiệu các hình ảnh, tư liệu tiêu biểu phản ánh lịch sử xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quá trình đấu tranh bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải của quân dân Việt Nam.

Tại Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng”, gần 200 tài liệu, bản đồ, hình ảnh lưu trữ quý tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải quân và các tài liệu sưu tầm từ cơ quan Lưu trữ, Thư viện quốc gia Pháp, Mỹ… được lựa chọn kỹ lưỡng và đưa ra giới thiệu một cách hệ thống.

Đông đảo người dân và các đại biểu nghe giới thiệu về Triển lãm. Ảnh: Hà Hương.

Đặc biệt, Triển lãm lần đầu tiên công bố nhiều tài liệu trong Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam từ thế kỷ XIX đến nay, trong đó có các tài liệu Châu bản, Mộc bản triều Nguyễn đã được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới.

Phát biểu tại buổi khai mạc triển Tãm, đồng chí Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nêu rõ, Nhà nước Việt Nam (qua các thời kỳ) đã quản lý, thực thi chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa một cách liên tục, hòa bình, tuân theo quy định của luật pháp quốc tế. Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển, đảo thiêng liêng” sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ cùng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và các đơn vị trong toàn quân phối hợp thực hiện. Đây là nhiệm vụ chính trị không chỉ của riêng ngành Lưu trữ, mà cần sự chung tay, vào cuộc của toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị để khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa./.

Nguyễn Thị Hoàn

Báo Đảng Cộng sản - dangcongsan.vn - Đăng ngày 08/9/2023