Gia hạn thời gian nhận tác phẩm cuộc thi Thiết kế quà tặng và Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022
Cập nhật: 04/08/2022
Sở Du lịch Hà Nội vừa có thông báo về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm cuộc thi “Ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022” và “Thiết kế mẫu quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022”. Theo đó, 2 cuộc thi được gia hạn thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2022.

Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022

Triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022, Sở Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-SDL ngày 12/4/2022 về việc tổ chức Cuộc thi Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 và Kế hoạch số 94/KH-SDL ngày 12/4/2022 về tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022.

Các sản phẩm quà tặng tại Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022

Theo thể lệ 2 cuộc thi trên, thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1/6/2022 đến ngày 31/7/2022. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tác giả ở các tỉnh, thành phố chưa kịp hoàn thiện tác phẩm/sản phẩm dự thi theo thời hạn quy định.

Các sản phẩm quà tặng tại Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội năm 2022

Để có thêm thời gian cho các tác giả trong và ngoài nước hưởng ứng sáng tác, gửi tác phẩm, sản phẩm tham gia các cuộc thi, Sở Du lịch Hà Nội, cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi đã gia hạn thêm thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2022 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian tổ chức trao giải và trưng bày tác phẩm sẽ diễn ra trong tháng 10-11/2022

Đối với cuộc thi Ảnh Du lịch Hà Nội, tác giả tự tải ảnh dự thi lên website www.anhdepdulichhanoi2022.com và thực hiện theo các bước hướng dẫn.

Ngọc Trang

 

Báo Tổ quốc - toquoc.vn - Đăng ngày 04/8/2022